Визначення вартості, розрахунок вартості, вартість, ціна Визначення вартості, розрахунок вартості, вартість, ціна Визначення вартості, розрахунок вартості, вартість, ціна Визначення вартості, розрахунок вартості, вартість, ціна Визначення вартості, розрахунок вартості, вартість, ціна
 
Визначення вартості, розрахунок вартості, вартість, ціна
Визначення вартості, розрахунок вартості, вартість, ціна
Визначення вартості, розрахунок вартості, вартість, ціна
Визначення вартості, розрахунок вартості, вартість, ціна
Визначення вартості, розрахунок вартості, вартість, ціна
Визначення вартості, розрахунок вартості, вартість, ціна
Визначення вартості, розрахунок вартості, вартість, ціна
Визначення вартості, розрахунок вартості, вартість, ціна Визначення вартості, розрахунок вартості, вартість, ціна
Визначення вартості, розрахунок вартості, вартість, ціна Визначення вартості, розрахунок вартості, вартість, ціна


Визначення вартості, розрахунок вартості, вартість, ціна
Визначення вартості, розрахунок вартості, вартість, ціна
Визначення вартості, розрахунок вартості, вартість, ціна
Визначення вартості, розрахунок вартості, вартість, ціна Визначення вартості, розрахунок вартості, вартість, ціна
   
Визначення вартості, розрахунок вартості, вартість, ціна Визначення вартості, розрахунок вартості, вартість, ціна
 

Україна,
м. Київ,
вул. Кіквідзе, 36

тел:  +38 (044) 223 28 89
тел:  +38 (096) 142 41 87
email:    admin@rentagroup.com.ua
               

 
Визначення вартості, розрахунок вартості, вартість, ціна
Визначення вартості, розрахунок вартості, вартість, ціна
Визначення вартості, розрахунок вартості, вартість, ціна Визначення вартості, розрахунок вартості, вартість, цінаВизначення вартості, розрахунок вартості, вартість, цінаВизначення вартості, розрахунок вартості, вартість, ціна
Визначення вартості, розрахунок вартості, вартість, ціна  
Визначення вартості, розрахунок вартості, вартість, ціна
  Визначення вартості, розрахунок вартості, вартість, ціна

Практичне застосування та законодавча база

До прийняття в 2001 Закону України "Про оцінку майна, майнових прав і професійну оціночну діяльність в Україні", взаємодія між суб'єктами господарювання та оцінювачами по більшій частині нагадувало діалог німого з глухим.

Тільки досвід оцінювачів інших країн світу був єдиним джерелом методологічної і теоретичної бази проведенні оцінки, і нормативно розроблені принципи, методи, а саме головне, юридична відповідальність, передбачалися винятково для виконання робіт з оцінки майна державної і комунальної власності.

В останні роки в Україні зроблені великі кроки в регламентації експертно-оціночної діяльності. Саме затвердження нормативної бази та уніфікація методів і підходів до визначення вартості майна і майнових прав призводить до прозорості роботи Суб'єктів оціночної діяльності для будь-якого кола користувачів результатів їхньої роботи.

На сьогодні оцінка майна і майнових прав - це процес визначення їхньої вартості відповідно до процедур, строго визначеними законодавчо-нормативною базою. Основними нормативними актами, що регламентують оціночну діяльність в Україні є:

 • Закон України № 2658-III від 12 липня 2001 року "Про оцінку майна, майнових прав і професійну оціночну діяльність в Україні"
 • Закон України № 1378 від 11 грудня 2003року "Про оцінку земель"
 • Постанова Кабінету міністрів України від 10 вересня 2003 року №1440 Національний стандарт №1 „Загальні засади оцінки майна і майнових прав”
 • Постанова Кабінету міністрів України від 28 жовтня 2004 року №1442 Національний стандарт №2 „Оцінка нерухомого майна”

докладніше…

Практичні випадки застосування експертно-оціночних послуг і законодавчо-нормативна база, що регламентує цю діяльність в Україні

В даний час незалежна оцінка необхідна не тільки в тих випадках, коли її проведення є обов'язковим (в основному при проведенні трансакцій з державним і комунальним майном). Її необхідність продиктована загальними правилами ведення ділових операцій.

Топ - менеджери промислових підприємств, банківських установ, страхових компаній, арбітражні керуючі, представники державного сектора економіки та ін. використовують експертно-оціночні послуги при виконанні широкого спектра задач, а саме:

 • При приватизації державного майна (нормативна база)
  • Закон України №2163-XII „Про приватизацію державного майна” від 4 березня 1992 року
  • Закон України №2171-XII „Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію) від 6 березня 1992 року
  • Наказ ФДМУ №1477 (№573/3866) «Положення про порядок відчуження основних засобів, що є державною власністю» від 30.07.1999р.
  • Наказ ФДМУ №100 (74/610) „Положення про порядок проведення експертної оцінки державного майна при приватизації” від 20 березня 1995 року
  • Наказ ФДМУ №1894 (№664/4885) „Про затвердження Положення про порядок приватизації об'єктів незавершеного будівництва» від 11вересня 2000р
  • Наказ ФДМУ №1241 (№636/5827) «Порядок компенсації вартості поліпшень орендованого майна під час його приватизації» від 12.07.2001р.
  • Наказ ФДМУ №377 (№343/8942) «Щодо затвердження Порядку оцінки орендованого нерухомого майна, що містить невід'ємні поліпшення, здійснені за час його оренди, під час приватизації» від 18.03.2004р.
  • Закон України №2173-XII „Про приватизаційні папери” від 6 березня 1992 року
  • Закон України №2482-XII „Про приватизацію державного житлового фонду” від 19 червня 1992 року
  • Закон України №1953-IIII „Про особливості приватизації об'єктів незавершеного будівництва” від вересня 2000 року
  • Наказ Міністра оборони України №179 (№709/9308) «Про затвердження Положення про конкурсний відбір суб'єктів оціночної діяльності у випадках відчуження військового майна» від 25.05.2004р.
  • Наказ Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, Фонду державного майна України №190/995 (535/7856) “Про затвердження Положення про порядок створення та діяльності комісії з оцінки вартості військового майна МНС України, що підлягає передачі в оренду” від 13.06.2003р.
  • Наказ ФДМУ №105 (№135/8734) «Про затвердження Порядку визначення початкової вартості пакетів акцій відкритих акціонерних товариств, що підлягають продажу на конкурсах» від 23.01.2004р
 • При створенні, реорганізації, ліквідації, злитті, поглинанні, поділі і т.д. господарських товариств (холдингових компаній, ВАТ, ЗАТ, ТОВ і ін.) (нормативна база)
  • Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 року №435-IV
  • Господарський кодекс України від 16 січня 2003 року №436-IV
  • Закон України №697-XII „Про власність” від 07 лютого 1991 року
  • Закон України №1201-XII „Про цінні папери і фондову біржу” від 18 червня 1991 року
  • Закон України №887-XII „Про підприємства в Україні” від 27 березня 1991 року
  • Закон України №1576-XII „Про господарські товариства” від 19 вересня 1991 року
  • Закон України №2009-XII „Про селянське (фермерське) господарство” від 20 грудня 1991 року
  • Закон України №2114-XII „Про колективне сільськогосподарське підприємство” від 14 лютого 1992 року
  • Закон України №1076-XIV „Про господарську діяльність у Збройних Силах України” від 21 вересня 1999 року
 • В процесі впровадження процедур банкрутства (здійснення трансакцій з активами підприємства в ході санації, ліквідації, підписанні мирових угод і ін.) (нормативна база)
  • Закон України №2343-XII “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” від 14 травня 1992 року
  • Закон України №4038-XII „Про судову експертизу" від 25 лютого 1994 року
  • Закон України №606-XIV „Про виконавче провадження" від 21 квітня 1999 року
  • Закон України №2181-III “Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами” від 21 грудня 2000 року
  • Постанова Кабінету міністрів України №515 від 17 березня 2000 р. „Порядок проведення досудової санації державних підприємств”
  • Постанова Кабінету міністрів України №1340 від 25 серпня 1998 р. “Про Порядок обліку, зберігання, оцінки конфіскованого та іншого майна, що переходить у власність держави, і розпорядження ним”
  • Наказ Міністерства економіки України №123 (536/5727) «Про затвердження Порядку продажу активів у рахунок погашення податкового боргу боржника в процедурах банкрутства» від 07.06.2001р.
  • Наказ Міністерства економіки України №10 «Методичні рекомендації щодо виявлення ознак неплатоспроможності підприємства та ознак дій з приховування банкрутства, фіктивного банкрутства чи доведення до банкрутства» від 17.01.2001р.
  • Наказ ФДМУ №2502 (№1598/10197) «Про затвердження типового плану реструктуризації та досудової санації господарських товариств, у статутних фондах яких державна частка становить більше ніж 50 відсотків» від 17.11.2004р.
  • Наказ Міністерства промислової політики №446 (№1187/9786) «Про затвердження Положення про порядок погодження Міністерством промислової політики планів санації підприємств, що належать до сфери його управління» від 10.09.2004р.
  • Наказ ФДМУ №1809 (№897/6088) «Положення про порядок погодження планів санації господарських товариств та державних підприємств, щодо яких прийнято рішення про приватизацію» від 05.10.2001р.
  • Наказ ФДМУ №1865 (№936/6127) «Про затвердження Положення про порядок проведення досудової санації господарських товариств, у статутних фондах яких державна частка перевищує 25 відсотків, та державних підприємств, щодо яких прийнято рішення про приватизацію» від 12.10.2001р.
 • При купівлі-продажу майна, передачі майна під заставу для одержання кредиту в банку, визначення орендних ставок при здачі нерухомості в оренду, лізинг (нормативна база)
  • Закон України №2654-XII „Про заставу" від 2 жовтня 1992 року
  • Закон України №2121-ІІI „Про банки і банківську діяльність" від 07 грудня 2000 року
  • Закон України №2269-XII „Про оренду державного та комунального майна” від 10 квітня 1992 року
  • Закон України №898-IV „Про іпотеку" від 5 червня 2003 року
  • Постанова КМУ №786 „Про Методику розрахунку і порядок використання плати за оренду державного майна" від 4 жовтня 1995
  • Постанова КМУ №629 „Про затвердження Методики оцінки вартості об'єктів оренди, Порядку викупу орендарем оборотних матеріальних засобів та Порядку надання в кредит орендареві коштів та цінних паперів" від 10 серпня 1995 року
  • Наказ ФДМУ №1241 (№636/5827) «Порядок компенсації вартості поліпшень орендованого майна під час його приватизації» від 12.07.2001р.
  • Наказ ФДМУ №376 (337/8936) “Про затвердження Порядку визначення відсоткового співвідношення державної частки та частки орендаря у ринковій вартості цілісного майнового комплексу, переданого в оренду” від 27.02.2004р.
  • Наказ ФДМУ №377 (№343/8942) «Щодо затвердження Порядку оцінки орендованого нерухомого майна, що містить невід'ємні поліпшення, здійснені за час його оренди, під час приватизації» від 27.02.2004р.
  • Наказ ФДМУ №163 (№171/5362) «Про погодження органами приватизації умов договорів застави майна» від 06.02.2001р.
 • Для оподатковування майна, проведення переоцінки основних фондів для цілей бухгалтерського обліку (нормативна база)
  • Наказ Мінфіну №92 (№288/4509) „Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 7" від 18.05.2000р.
  • Наказ Мінфіну №181 (№487/4708) „Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 14" від 10.08.2000р.
 • В процесі страхування майна (визначення вартості страхуемого майна, визначення розміру страхового відшкодування)

Визначення вартості, розрахунок вартості, вартість, ціна
Визначення вартості, розрахунок вартості, вартість, ціна Визначення вартості, розрахунок вартості, вартість, ціна
 
Визначення вартості, розрахунок вартості, вартість, ціна Визначення вартості, розрахунок вартості, вартість, ціна Визначення вартості, розрахунок вартості, вартість, ціна Визначення вартості, розрахунок вартості, вартість, ціна Визначення вартості, розрахунок вартості, вартість, ціна
 
Визначення вартості, розрахунок вартості, вартість, ціна
Визначення вартості, розрахунок вартості, вартість, ціна
 
     
Визначення вартості, розрахунок вартості, вартість, ціна Визначення вартості, розрахунок вартості, вартість, ціна Визначення вартості, розрахунок вартості, вартість, ціна Визначення вартості, розрахунок вартості, вартість, ціна Визначення вартості, розрахунок вартості, вартість, ціна