ОЦІНКА прав ОЦІНКА прав ОЦІНКА прав ОЦІНКА прав ОЦІНКА прав
 
ОЦІНКА прав
ОЦІНКА прав
ОЦІНКА прав
ОЦІНКА прав
ОЦІНКА прав
ОЦІНКА прав
ОЦІНКА прав
ОЦІНКА прав ОЦІНКА прав
ОЦІНКА прав ОЦІНКА прав


ОЦІНКА прав
ОЦІНКА прав
ОЦІНКА прав
ОЦІНКА прав ОЦІНКА прав
   
ОЦІНКА прав ОЦІНКА прав
 

Україна,
м. Київ,
вул. Кіквідзе, 36

тел:  +38 (044) 223 28 89
тел:  +38 (096) 142 41 87
email:    admin@rentagroup.com.ua
               

 
ОЦІНКА прав
ОЦІНКА прав
ОЦІНКА прав ОЦІНКА правОЦІНКА правОЦІНКА прав
ОЦІНКА прав  
ОЦІНКА прав
  ОЦІНКА прав

Оцінка прав

Тези: оцінка прав, оцінка права недрокористування, оцінка права оренди, оцінка права оренди землі, оцінка авторського права, оцінка прав вимоги, оцінка майнових прав, оцінка вартості корпоративних прав

Комерціалізація інтелектуальної власності, перетворення її в товар є вельми актуальним завданням, успішне вирішення якого дає можливість здобуття реального доходу від монопольного володіння винятковими правами. Якщо ці права об'єктивно оцінені, отримали належне оформлення, мають правову охорону і попит на ринку, вони втілюються в ліквідний актив ВАШОГО підприємства.

Отже, якщо ВАМ необхідно:

 • Замінити інтелектуальну власність реальними грошовими коштами;
 • Сформувати статутною капітал без відволікання грошових засобів, що дозволить ВАМ забезпечити доступ до банківських інвестицій і кредитів;
 • Документально підтвердити право власності і поставити об'єкти інтелектуальної власності на баланс як майно підприємства;
 • Амортизувати інтелектуальну власність у нематеріальних активах підприємства;
 • Мати додаткові прибутки від передачі прав на використання інтелектуальної власності;
 • Знати об'єктивну вартість авторської винагороди для виплати авторам і власникам інтелектуальної власності;
 • Придбати або продати інтелектуальну власність на найбільш вигідних для Вас умовах;
 • Володіти достовірними даними про реальну вартість Ваших нематеріальних активів при здійсненні трансакцій (відчуженні, внесенні до статутного фонду, передачі в заставу і ін.);
 • Отримати документальні підтвердження (звіт про оцінцу), які матимуть юридичну силу в суді і можуть використовуватися в рамках судочинства.

ВАМ пропонуються послуги на проведення незалежної експертної оцінки прав:

 • оцінка прав на знаки для товарів і послуг;
 • оцінка прав на товарні знаки;
 • оцінка прав на торгові марки;
 • оцінка брендів;
 • оцінка фірмових назв;
 • оцінка прав на об'єкти промислової власності:
 • оцінка прав на винаходи;
 • оцінка прав на корисні моделі;
 • оцінка промислових зразків;
 • оцінка сортів рослин;
 • оцінка порід тварин;
 • оцінка прав на ноу-хау;
 • оцінка авторських і суміжних з ними прав:
 • оцінка права на літературні твори;
 • оцінка прав на наукові твори;
 • оцінка прав на музичні твори;
 • оцінка прав на програми для ЕОМ;
 • оцінка баз даних;
 • оцінка прав на фонограми;
 • оцінка прав на відеограмми передач (програм) організацій мовлення і ін.;
 • оцінка гудвілла (ділової репутації).

Оцінка нематеріальних активів і майнових прав

 • оцінка права користування природними ресурсами (права надрокористування, іншими ресурсами природної середи, геологічної і іншою інформацією про природну середу і ін.);
 • оцінка права користування майном (право користування земельною ділянкою, нерухомим майном, оцінка права оренди приміщень, транспортних засобів, машин і устаткування та ін.);
 • інші нематеріальні активи (оцінка права на здійснення діяльності, використання економічних і інших привілеїв та ін.).

Оцінка вартості авторських прав проводиться для визначення ціни при операціях куплі-продажі, для встановлення розміру авторської винагороди при передачі прав використання твору, а також для визначення збитку, заподіяного правовласникові незаконним використанням його інтелектуальній власності. Слід зазначити, що при судовому розгляді справ про спричинення збитку правовласникові, звіт незалежного оцінювача є офіційним документом доказового значення і може бути використаний в цивільному і кримінальному процесі.

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ ОЦІНКИ ВАРТОСТІ АВТОРСЬКИХ ПРАВ:

 • Опис об'єкту з вказівкою автора, правовласника і дати створення.
 • Відомості про витрати, що пов'язані із створенням, супроводом і рекламою твору.
 • Відомості про доходи, отримані правовласником за використання твору.
 • Наявність обтяжень і обмежень по розпорядженню правами на твір.
 • Укладені ліцензійні угоди, наявність судових суперечок і судових вирішень.

Даний перелік носить попередній характер і може бути скорочений або розширений після детального ознайомлення оцінювача із завданням на оцінку прав.

Група компаній Renta Group здійснює оцінку прав на підставі Сертифіката суб'єкта оціночної діяльності компанії «RENTA GROUP».

Експерти нашого підприємства мають багаторічний досвід практичної деятельности з оцінки прав.

Послуги з оцінки прав проводяться відповідно до процедур, визначених чинним законодавством України на підставі договору із замовником.

За наслідками проведеної роботи оформляється звіт про оцінку прав, що має повну юридичну силу для учасників угоди і користувачів звіту.


ОЦІНКА прав
ОЦІНКА прав ОЦІНКА прав
 
ОЦІНКА прав ОЦІНКА прав ОЦІНКА прав ОЦІНКА прав ОЦІНКА прав
 
ОЦІНКА прав
ОЦІНКА прав
 
     
ОЦІНКА прав ОЦІНКА прав ОЦІНКА прав ОЦІНКА прав ОЦІНКА прав