ОЦІНКА товарного знаку ОЦІНКА товарного знаку ОЦІНКА товарного знаку ОЦІНКА товарного знаку ОЦІНКА товарного знаку
 
ОЦІНКА товарного знаку
ОЦІНКА товарного знаку
ОЦІНКА товарного знаку
ОЦІНКА товарного знаку
ОЦІНКА товарного знаку
ОЦІНКА товарного знаку
ОЦІНКА товарного знаку
ОЦІНКА товарного знаку ОЦІНКА товарного знаку
ОЦІНКА товарного знаку ОЦІНКА товарного знаку


ОЦІНКА товарного знаку
ОЦІНКА товарного знаку
ОЦІНКА товарного знаку
ОЦІНКА товарного знаку ОЦІНКА товарного знаку
   
ОЦІНКА товарного знаку ОЦІНКА товарного знаку
 

Україна,
м. Київ,
вул. Кіквідзе, 36

тел:  +38 (044) 223 28 89
тел:  +38 (096) 142 41 87
email:    admin@rentagroup.com.ua
               

 
ОЦІНКА товарного знаку
ОЦІНКА товарного знаку
ОЦІНКА товарного знаку ОЦІНКА товарного знакуОЦІНКА товарного знакуОЦІНКА товарного знаку
ОЦІНКА товарного знаку  
ОЦІНКА товарного знаку
  ОЦІНКА товарного знаку

Оцінка товарних знаків

Тези: оцінка товарного знаку, оцінка вартості товарного знаку, оцінка торгової марки

Комерціалізація інтелектуальної власності, перетворення її в товар - є актуальним завданням, успішне рішення якого дає можливість отримання реального доходу від монопольного володіння винятковими правами. Якщо ці права об'єктивно оцінені, одержали належне оформлення, мають правову охорону і попит на ринку вони втілюються в ліквідний актив ВАШОГО підприємства.

Товарний знак – могутній засіб в конкурентній боротьбі. Він дозволяє відокремити конкретний товар від аналогів і закріпити за ним певні асоціації. Завдяки грамотному «розкручуванню» (брендингу) товар набуває популярності на ринку і свою групу споживачів.

Це позитивно впливає на зростання продажів і дозволяє декілька завищувати ціни по відношенню до аналогічних товарів (в даному випадку споживач платить за гарантію якості продукту і певний образ, якому він довіряє).

Товарний знак – образ, що запам'ятовується, символ, позначення, що дозволяє відрізняти товари і послуги одних виробників від однорідних товарів і послуг інших виробників.

Цінність виняткових прав на товарні знаки і знаки обслуговування полягає в тому, що вони забезпечують їх володарю визначені, іноді вельми істотні, переваги в бізнесі.

У міру просування на ринку вартість товарного знаку зростає, і він стає важливим елементом майнового комплексу підприємства. Вже ні для кого не новина, що ринкова вартість товарного знаку може значно перевищувати вартість виробничих і матеріальних ресурсів фірми. Оцінка товарного знаку компанії (бренду) позитивно впливає на її спільну ринкову вартість і, отже, на її привабливість для партнерів і інвесторів.

Особливість оцінки товарного знака

Оцінка товарного знаку, торгової марки, фірмового найменування або іншої відмітної ознаки товару тісно пов'язана з оцінкою бізнесу і проводиться на основі аналізу повного циклу виробництва і реалізації товарів або послуг даної компанії. В процесі оцінки товарного знаку розраховується ринкова вартість оцінюваного об'єкту через визначення ступеня впливу даної відмітної ознаки на величину прибутку компанії і об'єм реалізації товарів і послуг.

Проте, при оцінці товарного знаку необхідно враховувати, що сам по собі він не створює споживчу вартість. Проте реклама товарного знаку популяризувала споживчі властивості продукту, сприяючи формуванню попиту і, як наслідок, підвищенню ціни на нього.

Оцінка товарного знаку – це найчастіше оцінка його репутації. До виключень відноситься, наприклад товарний знак, зареєстрований, але ще не запущений в звернення. Він цілком може оцінюватися як об'єкт ліцензування, і його використання без належного дозволу розглядатиметься як порушення виняткових прав. Отже, ціна такого товарного знаку може бути визначена через розмір компенсації за порушення прав відносно правообладания їм. При оцінці товарного знаку під об'єктом оцінки маються на увазі права на нього (або «виняткове право на використання товарного знаку»).

Перелік документів і інформації, необхідних оцінювачу для проведення оцінки товарного знака:

  • Свідоцтво на товарний знак (знак обслуговування).
  • Короткий опис товару (послуги), вироблюваного під оцінюваним товарним знаком (знаком обслуговування).
  • Короткий опис ринку товарів (послуг), вироблюваних під оцінюваним товарним знаком (знаком обслуговування).
  • Короткий опис комерційного використання товарного знаку (знаку обслуговування).
  • Бізнес-план комерційного використання товарного знаку (знаку обслуговування), з вказівкою планованої валової виручки необхідних інвестицій, витрат, чистого прибутку і т.п. – по роках. Бізнес-план повинен бути схвалений керівником підприємства.
  • Затрати, проведені на створення товарного знаку (знаку обслуговування).
  • Затрати на правову і інші види охорони товарного знаку (знаку обслуговування).

Вказані документи для оцінки товарного знаку (знаку обслуговування) повинні бути надані у вигляді копій, завірених друком і підписом уповноваженої особи замовника оцінки, або нотаріально.

Компанія “РЕНТА ГРУП” здійснює оцінку товарного знаку на підставі:

Експерти нашого підприємства мають багаторічний досвід практичної деятельности з оцінки товарного знаку.

Послуги з оцінки товарного знаку проводяться відповідно до процедур, визначених чинним законодавством України на підставі договору із замовником.

За наслідками проведеної роботи оформляється звіт про оцінку товарного знаку, що має повну юридичну силу для учасників угоди і користувачів звіту .


ОЦІНКА товарного знаку
ОЦІНКА товарного знаку ОЦІНКА товарного знаку
 
ОЦІНКА товарного знаку ОЦІНКА товарного знаку ОЦІНКА товарного знаку ОЦІНКА товарного знаку ОЦІНКА товарного знаку
 
ОЦІНКА товарного знаку
ОЦІНКА товарного знаку
 
     
ОЦІНКА товарного знаку ОЦІНКА товарного знаку ОЦІНКА товарного знаку ОЦІНКА товарного знаку ОЦІНКА товарного знаку