ОЦІНКА брендів ОЦІНКА брендів ОЦІНКА брендів ОЦІНКА брендів ОЦІНКА брендів
 
ОЦІНКА брендів
ОЦІНКА брендів
ОЦІНКА брендів
ОЦІНКА брендів
ОЦІНКА брендів
ОЦІНКА брендів
ОЦІНКА брендів
ОЦІНКА брендів ОЦІНКА брендів
ОЦІНКА брендів ОЦІНКА брендів


ОЦІНКА брендів
ОЦІНКА брендів
ОЦІНКА брендів
ОЦІНКА брендів ОЦІНКА брендів
   
ОЦІНКА брендів ОЦІНКА брендів
 

Україна,
м. Київ,
вул. Кіквідзе, 36

тел:  +38 (044) 223 28 89
тел:  +38 (096) 142 41 87
email:    admin@rentagroup.com.ua
               

 
ОЦІНКА брендів
ОЦІНКА брендів
ОЦІНКА брендів ОЦІНКА брендівОЦІНКА брендівОЦІНКА брендів
ОЦІНКА брендів  
ОЦІНКА брендів
  ОЦІНКА брендів

Оцінка брендів

Тези: оцінка брендів, оцінка вартості бренду, вартість бренда

Бренд - ширше поняття, ніж товарний знак. Якщо товарним знаком позначається конкретний товар зареєстрований державним органом, то бренд - це той образ, який виникає в свідомості споживача який побачив товарний знак. Під брендом найчастіше мається на увазі відома марка, яка асоціюється в свідомості споживача з конкретними товарами або послугами.

У оціночній практиці поняття «оцінка бренду» практично не використовується. Термін «бренд» швидше маркетингове поняття, яке характеризує емоційне сприйняття споживачем того або іншого товару. Як правило, коли ми говоримо про оцінку бренда, то маємо на увазі оцінку прав на торгову марку (ТМ) або гудвілла (ділової репутації) компанії. Практика оцінки ТМ (бренда) в Україні знаходиться на стадії формування, але завдяки виходу на український ринок російських і іноземних компаній для яких регулярна оцінка свого бренда (ТМ) - необхідність для виживання в конкурентному середовищі українські компанії все більше уваги починають приділяти створенню і формуванню своїх конкурентоздатних торгових марок.

Якщо, торгова марка оцінена і поставлена на баланс підприємства, вона стає нематеріальним активом підприємства, яким можна ефективно користуватися: продавати, здавати в оренду (франчайзинг) вносити до статутного фонду знов створеного підприємства. Як правило, професійну оцінку ТМ також проводять для визначення збитку від її незаконного використання третіми особами. Практика злиття і поглинання підприємств, яка набирає обороти в Україні, також передбачає використання інформації про вартість як бізнесу в цілому, так і окремих його нематеріальних активів.

Методичні підходи при оцінці бренду.

У оціночній практиці існує три підходи до оцінки бренду : витратний, порівняльний і прибутковий. Витратний підхід до оцінки бренду визначає вартість бренду як сукупність витрат на його створення і реєстрацію. Але результат такої оцінки виявляється не адекватним дійсній ринковій вартості бренду, тому оцінювачі його практично не використовують, хіба що для визначення нижньої межі діапазону, в якому знаходитиметься кінцевий результат.

Що стосується порівняльного підходу, він заснований на визначенні вартості бренду виходячи з інформації про операції з аналогічними торговими марками. Складність застосування даного підходу полягає у відсутності активно функціонуючого ринку по купівлі-продажу торгових марок, а також, іноді, і в недоступності інформації про ціни і дійсні умови подібних операцій. Даний підхід використовується дуже рідко.

Як правило, до оцінки бренду застосовується прибутковий підхід, при цьому визначення вартості засноване до дисконтованої (приведеної до поточного періоду часу) вартості грошових потоків, які бренд може компанії принести в майбутньому. Прибутковий підхід передбачає застосування декількох методів оцінки. Найбільш застосовними є: метод звільнення від роялті і метод переваги в прибутку.

Виходячи з практики, метод звільнення від роялті доцільно використовувати для операцій купівлі-продажу бренду, коли оцінюваний бренд належить тому виду бізнесу, що має в Україні практику видачі франшиз. До таких видів бізнесу відносяться торгівля споживчими товарами (одяг, взуття, побутова техніка), торгівля продуктами, ресторанний бізнес, туристичні послуги і т.п..

Інформація необхідна для проведення оцінки бренду.

Починається оцінка бренду (ТМ) з моніторингу і аналізу ринку на якому, працює бренд. Враховується все, починаючи з особливостей входження в даний ринок і закінчуючи конкурентними перевагами нашого бренду. Далі аналізується фінансовий стан підприємства-власника, бажано вивчити фінансові результати за останні три роки роботи підприємства, на підставі цього будується прогноз доходів від реалізації товарів під оцінюваним брендом на найближчі три – чотири роки. Прогнозні величини майбутніх доходів потрібно привести до нинішнього періоду часу, робиться це шляхом дисконтування. Коефіцієнт дисконту повинен максимально врахувати всі можливі ризики. Розмір ризиків визначається виходячи з визначеної раніше інвестиційної привабливості ринку і фінансового стану самого підприємства, від того, наскільки точно він буде визначений, залежить кінцевий результат - ринкова вартість бренду. А оскільки визначається він, як правило, експертним шляхом досвід і професіоналізм оцінювача в цьому випадку грає вирішальну роль.

Особливості оцінки бренду.

Визначення величини грошового потоку, що утворюється безпосередньо від використання торгової марки, в більшості практичних випадків є достатньо складним аналітичним завданням. Якщо компанія має в своєму арсеналі декілька торгових марок, при оцінці одній з них необхідно виділяти окремо дохід залучений реалізацією товарів під даною торговою маркою. Застосування математичних методів, які набувають популярність в західній оцінці бізнесу, до оцінки вітчизняних нематеріальних активів поки складно застосовувати. Розвиток даного напряму оцінки, безумовно, повинен рухатися до мінімізації використання показників, визначених експертним шляхом, до застосування показників, пов'язаних з аналізом ринкових даних. Можливо це стане при більшої відвертості і доступності інформації про операції з ТМ.

Переваги для підприємства при оцінки бренда

Визначення вартості бренду дає підприємству незаперечні переваги. По-перше, це можливість залучити необхідні фінансові ресурси, по-друге, можливість сформувати оптимальну структуру капіталу підприємства. Усередині компанії вартість торгового знаку використовується менеджерами при ухваленні маркетингових рішень, а також при аналізі результатів діяльності підприємства. Знаючи вартість торгового знаку, керівник може об'єктивно оцінити результати роботи служби маркетингу підприємства, щоб формувати і покращувати сприйняття торгового знаку споживачем.

Компанія “РЕНТА ГРУП” здійснює оцінку брендів на підставі:

Експерти нашого підприємства мають багаторічний досвід практичної деятельности з оцінки брендів .

Послуги з оцінки брендів проводяться відповідно до процедур, визначених чинним законодавством України на підставі договору із замовником.

За наслідками проведеної роботи оформляється звіт про оцінку бренду, що має повну юридичну силу для учасників угоди і користувачів звіту .


ОЦІНКА брендів
ОЦІНКА брендів ОЦІНКА брендів
 
ОЦІНКА брендів ОЦІНКА брендів ОЦІНКА брендів ОЦІНКА брендів ОЦІНКА брендів
 
ОЦІНКА брендів
ОЦІНКА брендів
 
     
ОЦІНКА брендів ОЦІНКА брендів ОЦІНКА брендів ОЦІНКА брендів ОЦІНКА брендів