ОЦІНКА інтелектуальної власності ОЦІНКА інтелектуальної власності ОЦІНКА інтелектуальної власності ОЦІНКА інтелектуальної власності ОЦІНКА інтелектуальної власності
 
ОЦІНКА інтелектуальної власності
ОЦІНКА інтелектуальної власності
ОЦІНКА інтелектуальної власності
ОЦІНКА інтелектуальної власності
ОЦІНКА інтелектуальної власності
ОЦІНКА інтелектуальної власності
ОЦІНКА інтелектуальної власності
ОЦІНКА інтелектуальної власності ОЦІНКА інтелектуальної власності
ОЦІНКА інтелектуальної власності ОЦІНКА інтелектуальної власності


ОЦІНКА інтелектуальної власності
ОЦІНКА інтелектуальної власності
ОЦІНКА інтелектуальної власності
ОЦІНКА інтелектуальної власності ОЦІНКА інтелектуальної власності
   
ОЦІНКА інтелектуальної власності ОЦІНКА інтелектуальної власності
 

Україна,
м. Київ,
вул. Кіквідзе, 36

тел:  +38 (044) 223 28 89
тел:  +38 (096) 142 41 87
email:    admin@rentagroup.com.ua
               

 
ОЦІНКА інтелектуальної власності
ОЦІНКА інтелектуальної власності
ОЦІНКА інтелектуальної власності ОЦІНКА інтелектуальної власностіОЦІНКА інтелектуальної власностіОЦІНКА інтелектуальної власності
ОЦІНКА інтелектуальної власності  
ОЦІНКА інтелектуальної власності
  ОЦІНКА інтелектуальної власності

Оцінка інтелектуальної власності

Тези: оцінка інтелектуальної власності, оцінка об'єктів інтелектуальної власності, оцінка фірмових назв, оцінка винаходів, оцінка корисних моделей; оцінка промислових зразків, оцінка ноу-хау; оцінка гудвіла (ділової репутації).

Комерціалізація інтелектуальної власності, перетворення її в товар - є вельми актуальним завданням, успішне рішення якої дає можливість отримання реального доходу від монопольного володіння винятковими правами. Якщо ці права об'єктивно оцінені, отримали належне оформлення, мають правову охорону і попит на ринку вони втілюються в ліквідний актив ВАШОГО підприємства.

Отже, якщо ВАМ необхідно:

 • Замінити інтелектуальну власність (бренди, торгові марки, товарні знаки і ін.) реальними грошовими коштами;
 • Сформувати статутний капітал без залучення грошових коштів, що дозволить ВАМ забезпечити доступ до банківських інвестицій і кредитів;
 • Документально підтвердити право власності і поставити об'єкти інтелектуальної власності на баланс як майно підприємства;
 • Амортизувати інтелектуальну власність у нематеріальних активах підприємства;
 • Мати додаткові доходи від передачі прав на використання інтелектуальної власності;
 • Знати об'єктивну вартість авторської винагороди для виплати авторам і власникам інтелектуальної власності
 • Придбати або продати інтелектуальну власність на найбільш вигідних для Вас умовах;
 • Володіти достовірними даними про реальну вартість Ваших нематеріальних активів при здійсненні трансакцій (відчуженні, внесенні до статутного фонду, передачі в заставу і др.);
 • Одержати документальні підтвердження (звіт про оцінку інтелектуальної власності), які матимуть юридичну силу в суді і можуть використовуватися в рамках судочинства,

ВАМ пропонуються послуги на проведення незалежної експертної оцінки інтелектуальної власності:

 • оцінка прав на знаки для товарів і послуг;
 • оцінка товарних знаків;
 • оцінка торгових марок;
 • оцінка брендів;
 • оцінка фірмових назв;
 • оцінка прав на об'єкти промислової власності:
 • оцінка винаходів;
 • оцінка корисних моделей;
 • оцінка промислових зразків;
 • оцінка сортів рослин;
 • оцінка порід тварин;
 • оцінка ноу-хау;
 • оцінка авторських і суміжних з ними прав:
 • оцінка права на літературні твори;
 • оцінка наукових творів;
 • оцінка музичних творів;
 • оцінка програм для ЕОМ;
 • оцінка баз даних;
 • оцінка фонограм;
 • оцінка відеограм передач (програм) організацій віщання і др.;
 • оцінка гудвіла (ділової репутації).

В даний час інтелектуальна власність (ІВ) є однією з найбільш важливих складових частин активів підприємства. Достатньо часто зустрічаються випадки, коли вартість інтелектуальної власності компанії перевершує вартість всіх її матеріальних активів і є основним ресурсом компанії в її маркетингової стратегії.

Це особливо справедливо для підприємств, що мають стійку ділову репутацію на ринку, та володіє відомими товарними знаками .

При проведенні оцінки інтелектуальної власності можна виділити три основні розділи: промислову власність - патенти на винаходи, патенти на селекційні досягнення патенти на промислові зразки, свідоцтва на товарні знаки, свідоцтва на знаки обслуговування; об'єкти авторського права і суміжних прав - твори науки, літератури, музики, живопису і інших видів мистецтва, програми для ЕОМ, бази даних і топології мікросхем, інформація, що представляє комерційну таємницю - ноу-хау - тобто знання технічного, фінансового або адміністративно-управлінського характеру, що приносять або можуть приносити, дохід або іншу користь, результати науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт, проектна, конструкторська і технологічна документація, що не охороняється патентами.

ДОКУМЕНТИ, НЕОБХІДНІ ДЛЯ ОЦІНКИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

 • Правовстановлюючі документи на об'єкт інтелектуальної власності (патент, свідоцтво і т.п.);
 • Відомості про платежі, підтверджуючі реєстрацію і підтримку в силі об'єкту інтелектуальної власності;
 • Опис об'єкту інтелектуальної власності;
 • Опис компанії, що використовує даний об'єкт, копії договорів на передачу права на використання ОІВ;
 • Відомості про аналоги оцінюваного об'єкту інтелектуальної власності (відмінності оцінюваного об'єкту від його аналогів);
 • Відомості про витрати на створення і рекламу об'єкту інтелектуальної власності;
 • Відомості про продаж об'єктів, проведених з використанням оцінюваного об'єкту інтелектуальної власності (фінансові показники, споживачі, конкуренти, територіальна диверсифікація продажів);
 • Бізнес-плани розвитку підприємства;
 • Маркетингові дослідження ринку, де використовуються ОІВ.

Даний перелік носить попередній характер і може бути скорочений або розширений після детального ознайомлення оцінювача із завданням на оцінку інтелектуальної власності.

Компанія “РЕНТА ГРУП” здійснює оцінку інтелектуальної власності на підставі:

Експерти нашого підприємства мають багаторічний досвід практичної деятельности з оцінки інтелектуальної власності.

Послуги з оцінки інтелектуальної власності проводяться відповідно до процедур, визначених чинним законодавством України на підставі договору із замовником.

За наслідками проведеної роботи оформляється звіт про оцінку інтелектуальної власності, що має повну юридичну силу для учасників угоди і користувачів звіту .


ОЦІНКА інтелектуальної власності
ОЦІНКА інтелектуальної власності ОЦІНКА інтелектуальної власності
 
ОЦІНКА інтелектуальної власності ОЦІНКА інтелектуальної власності ОЦІНКА інтелектуальної власності ОЦІНКА інтелектуальної власності ОЦІНКА інтелектуальної власності
 
ОЦІНКА інтелектуальної власності
ОЦІНКА інтелектуальної власності
 
     
ОЦІНКА інтелектуальної власності ОЦІНКА інтелектуальної власності ОЦІНКА інтелектуальної власності ОЦІНКА інтелектуальної власності ОЦІНКА інтелектуальної власності