ФІНАНСОВА оцінка, оцінка фінансового становища ФІНАНСОВА оцінка, оцінка фінансового становища ФІНАНСОВА оцінка, оцінка фінансового становища ФІНАНСОВА оцінка, оцінка фінансового становища ФІНАНСОВА оцінка, оцінка фінансового становища
 
ФІНАНСОВА оцінка, оцінка фінансового становища
ФІНАНСОВА оцінка, оцінка фінансового становища
ФІНАНСОВА оцінка, оцінка фінансового становища
ФІНАНСОВА оцінка, оцінка фінансового становища
ФІНАНСОВА оцінка, оцінка фінансового становища
ФІНАНСОВА оцінка, оцінка фінансового становища
ФІНАНСОВА оцінка, оцінка фінансового становища
ФІНАНСОВА оцінка, оцінка фінансового становища ФІНАНСОВА оцінка, оцінка фінансового становища
ФІНАНСОВА оцінка, оцінка фінансового становища ФІНАНСОВА оцінка, оцінка фінансового становища


ФІНАНСОВА оцінка, оцінка фінансового становища
ФІНАНСОВА оцінка, оцінка фінансового становища
ФІНАНСОВА оцінка, оцінка фінансового становища
ФІНАНСОВА оцінка, оцінка фінансового становища ФІНАНСОВА оцінка, оцінка фінансового становища
   
ФІНАНСОВА оцінка, оцінка фінансового становища ФІНАНСОВА оцінка, оцінка фінансового становища
 

Україна,
м. Київ,
пр. Степана Бандери, 21 оф.454

тел:  +38 (044) 223 28 89
тел:  +38 (096) 142 41 87
email:    admin@rentagroup.com.ua
               

 
ФІНАНСОВА оцінка, оцінка фінансового становища
ФІНАНСОВА оцінка, оцінка фінансового становища
ФІНАНСОВА оцінка, оцінка фінансового становища ФІНАНСОВА оцінка, оцінка фінансового становищаФІНАНСОВА оцінка, оцінка фінансового становищаФІНАНСОВА оцінка, оцінка фінансового становища
ФІНАНСОВА оцінка, оцінка фінансового становища  
ФІНАНСОВА оцінка, оцінка фінансового становища
  ФІНАНСОВА оцінка, оцінка фінансового становища

Фінансова оцінка

Тези: фінансова оцінка, оцінка фінансового становища, фінансова оцінка підприємства, оцінка фінансового становища підприємства

Метою фінансового аналізу підприємства, є оцінка фінансового стану підприємства з урахуванням динаміки його змін, які склалися за результатами господарської діяльності підприємства за декілька останніх років, визначення факторів, що вплинули на ці зміни, та прогнозування майбутнього фінансового стану підприємства. Результати проведеного аналізу використовуються для підготовки рекомендацій щодо подальшої діяльності підприємства, його реструктуризації або ін.

Аналіз фінансового стану підприємств

Фінансовий аналіз підприємства складається з таких етапів:

    - оцінка майнового стану підприємства та динаміка його зміни;
    - аналіз фінансових результатів діяльності підприємства;
    - аналіз ліквідності;
    - аналіз ділової активності;
    - аналіз платоспроможності (фінансової стійкості);
    - аналіз рентабельності.

Оцінка майнового стану підприємства

дає змогу визначити абсолютні й відносні зміни статей балансу за визначений період, відслідкувати тенденції їхньої зміни та визначити структуру фінансових ресурсів підприємства.

Для оцінки майнового стану доцільно розрахувати такі показники, які характеризують виробничий потенціал підприємства:

    - коефіцієнт зносу основних засобів,
    - коефіцієнт оновлення основних засобів,
    - коефіцієнт вибуття основних засобів.

За результатами аналізу робиться висновок щодо абсолютної величини та структури балансу, динаміки зміни вартості активів підприємства, окремих статей балансу підприємства порівняно з попередніми періодами, зазначивши позитивні та негативні тенденції таких змін. Особлива увага приділяється наявності та структурі простроченої заборгованості підприємства.

докладніше...

Аналіз фінансових результатів діяльності підприємства

передбачає дослідження динаміки та структури фінансових результатів його діяльності, дозволяє визначити фактори, що вплинули на формування величини чистого прибутку (збитку) підприємства.

За результатами аналізу робиться висновок щодо прибутковості або збитковості діяльності підприємства, тенденцій зміни фінансових результатів діяльності підприємства порівняно з попередніми періодами, основних факторів, що вплинули на формування кінцевих результатів господарської діяльності підприємства.

докладніше...

Аналіз ліквідності підприємства

дозволяє визначити спроможність підприємства сплачувати свої поточні зобов'язання.

Аналіз ліквідності підприємства здійснюється шляхом розрахунку таких показників:

    - коефіцієнта покриття,
    - коефіцієнта швидкої ліквідності,
    - коефіцієнта абсолютної ліквідності та чистого оборотного капіталу.

докладніше...

Аналіз платоспроможності (фінансової стійкості) підприємства

характеризує структуру джерел фінансування ресурсів підприємства, ступінь фінансової стійкості і незалежності підприємства від зовнішніх джерел фінансування діяльності.

Аналіз платоспроможності (фінансової стійкості) підприємства здійснюється шляхом розрахунку таких показників:

    - коефіцієнта платоспроможності (автономії),
    - коефіцієнта фінансування,
    - коефіцієнта забезпеченості власними оборотними засобами,
    - коефіцієнта маневреності власного капіталу.

докладніше...

Аналіз ділової активності

дозволяє проаналізувати ефективність основної діяльності підприємства, що характеризується швидкістю обертання фінансових ресурсів підприємства. Аналіз ділової активності підприємства здійснюється шляхом розрахунку таких показників:

    - коефіцієнта оборотності активів,
    - коефіцієнта оборотності дебіторської заборгованості,
    - коефіцієнта оборотності кредиторської заборгованості,
    - коефіцієнта тривалості обертів дебіторської та кредиторської заборгованостей,
    - коефіцієнта оборотності матеріальних запасів,
    - коефіцієнта оборотності основних засобів (фондовіддачі),
    - коефіцієнта оборотності власного капіталу.

докладніше...

Аналіз рентабельності підприємства

дозволяє визначити ефективність вкладення коштів у підприємство та раціональність їхнього використання. Аналіз рентабельності підприємства здійснюється шляхом розрахунку таких показників:

    - коефіцієнта рентабельності активів,
    - коефіцієнта рентабельності власного капіталу,
    - коефіцієнта рентабельності діяльності,
    - коефіцієнта рентабельності продукції.

докладніше...

Оформлення результатів фінансового аналізу

На підставі узагальнення результатів аналізу фінансового стану підприємства готується висновок, який містить у собі загальну оцінку фінансового стану підприємства і динаміки його зміни та рекомендації щодо доцільності прийняття рішення про подальшу діяльність підприємства, його реструктуризацію та ін.

 • Якщо підприємство є прибутковим (коефіцієнт рентабельності діяльності більше 0,01) або показники його фінансового стану (ліквідності, платоспроможності (фінансової стійкості), ділової активності) відповідають нормативним вимогам фінансовий стан підприємства визнається задовільним.
 • Якщо коефіцієнт рентабельності діяльності підприємства має низькі значення (дорівнює або менше 0,01) або за останній звітний період підприємство отримало чистий збиток але показники фінансового стану підприємства (ліквідності, платоспроможності (фінансової стійкості)) відповідають нормативним вимогам, то фінансовий стан підприємства визнається задовільним. Однак для зазначеного підприємства доцільно звернути особливу увагу на майновий стан підприємства, проаналізувати фінансові результати діяльності підприємства та ін.
 • Якщо підприємство є збитковим протягом періоду, який аналізується, більшість показників фінансового стану підприємства не відповідають нормативним вимогам, існує тенденція до їх погіршення, то фінансовий стан підприємства визнається незадовільним і робиться висновок про доцільність реструктуризації зазначеного підприємства або ін.

ФІНАНСОВА оцінка, оцінка фінансового становища
ФІНАНСОВА оцінка, оцінка фінансового становища ФІНАНСОВА оцінка, оцінка фінансового становища
 
ФІНАНСОВА оцінка, оцінка фінансового становища ФІНАНСОВА оцінка, оцінка фінансового становища ФІНАНСОВА оцінка, оцінка фінансового становища ФІНАНСОВА оцінка, оцінка фінансового становища ФІНАНСОВА оцінка, оцінка фінансового становища
 
ФІНАНСОВА оцінка, оцінка фінансового становища
ФІНАНСОВА оцінка, оцінка фінансового становища
 
     
ФІНАНСОВА оцінка, оцінка фінансового становища ФІНАНСОВА оцінка, оцінка фінансового становища ФІНАНСОВА оцінка, оцінка фінансового становища ФІНАНСОВА оцінка, оцінка фінансового становища ФІНАНСОВА оцінка, оцінка фінансового становища