ОЦІНКА бізнесу ОЦІНКА бізнесу ОЦІНКА бізнесу ОЦІНКА бізнесу ОЦІНКА бізнесу
 
ОЦІНКА бізнесу
ОЦІНКА бізнесу
ОЦІНКА бізнесу
ОЦІНКА бізнесу
ОЦІНКА бізнесу
ОЦІНКА бізнесу
ОЦІНКА бізнесу
ОЦІНКА бізнесу ОЦІНКА бізнесу
ОЦІНКА бізнесу ОЦІНКА бізнесу


ОЦІНКА бізнесу
ОЦІНКА бізнесу
ОЦІНКА бізнесу
ОЦІНКА бізнесу ОЦІНКА бізнесу
   
ОЦІНКА бізнесу ОЦІНКА бізнесу
 

Україна,
м. Київ,
вул. Кіквідзе, 36

тел:  +38 (044) 223 28 89
тел:  +38 (096) 142 41 87
email:    admin@rentagroup.com.ua
               

 
ОЦІНКА бізнесу
ОЦІНКА бізнесу
ОЦІНКА бізнесу ОЦІНКА бізнесуОЦІНКА бізнесуОЦІНКА бізнесу
ОЦІНКА бізнесу  
ОЦІНКА бізнесу
  ОЦІНКА бізнесу

Оцінка бізнесу

Тези: Оцінка бізнесу

Поняття підприємства, як майнового комплексу, не співпадає з поняттям «бізнесу». Бізнес - це підприємство у дії, і його вартість перевершує вартість майнового комплексу на величину так званих невідчутних активів, невіддільних від кадрового потенціалу підприємства (досвід трудового колективу, налагоджені зв'язки і взаємини з клієнтами, зв'язки в державних органах і інші незареєстровані активи). Саме наявністю невідчутних активів можна пояснити ринкову привабливість деяких фірм з негативним власним капіталом. Що ж буде об'єктом оцінки у разі потреби оцінки бізнесу, адже бізнес не є об'єктом цивільних прав?

Оцінка бізнесу діючого підприємства дещо відрізняється від оцінки підприємства як майнового комплексу. Дана відмінність пов'язана з тим, що бізнес - поняття ширше, ніж майновий комплекс. Підприємство як майновий комплекс включає всі види майна, призначеного для його діяльності: земельні ділянки, будівлі і споруди, машини і устаткування, сировина і продукцію, нематеріальні активи, майнові зобов'язання. Оцінка ринкової вартості майнового комплексу підприємства означає визначення в грошовому виразі вартості матеріальних активів підприємства як товару, тобто, їх корисність для потенційного покупця і витрати, необхідні для отримання цієї корисності.

Отже, якщо ВАМ необхідно:

 • Придбати або продати бізнес на найбільш вигідних для ВАС умовах;
 • Мати чітке уявлення про вартість як своїх активів, так і контрагентів, достовірну інформацію про можливі терміни окупності підприємства, розмір щорічного прибутку, перспективі розвитку на ринку товарів і послуг;
 • Прийняти оптимальне, економічно обґрунтоване управлінське рішення для вибору стратегії операції;
 • Мати вагомі аргументи для ведення переговорів і відстоювання своєї точки зору в процесі здійснення операції;
 • Понизити рівень фінансового ризику при кредитуванні;
 • Володіти достовірними даними про реальну вартість Вашого бізнесу при здійсненні трансакцій (відчуженні, внесенні до статутного фонду, передачі в заставу, лізинг оренду, при страхуванні і др.);
 • Мати компетентну незалежну думку про вартість бізнесу, засновану на загальноприйнятих в Україні і світовій практиці підходах до оцінки;
 • Визначити величину завданого збитку, в результаті порушення Ваших майнових прав;
 • Одержати документальні підтвердження (звіт про оцінку бізнесу), які матимуть юридичну силу в суді і можуть використовуватися в рамках судочинства,

ВАМ пропонується проведення незалежної експертної оцінки бізнесу

Оцінка бізнесу - це визначення вартості компанії як майнового комплексу, здатного приносить прибуток його власнику. При проведенні оціночної експертизи визначається вартість всіх активів компанії: нерухомого майна, машин і устаткування, складських запасів, фінансових вкладень, нематеріальних активів. Крім того, окремо оцінюється ефективність роботи компанії її минулі, справжні і майбутні доходи, перспективи розвитку і конкурентне середовище на даному ринку а потім проводиться порівняння оцінюваної компанії з підприємствами-аналогами. На підставі такого комплексного аналізу визначається реальна оцінка бізнесу.

Вартість послуг з оцінки бізнеса обмовляється у кожному конкретному випадку і залежить від наступних чинників:

 • типа і складу об'єкту оцінки;
 • повноти і достовірності необхідної інформації, що є у Замовника, про об'єкт оцінки;
 • строків виконання замовлення.

Група компаній Renta Group здійснює оцінку бізнеса на підставі:

Експерти нашого підприємства мають багаторічний досвід практичної деятельности з оцінки бізнеса.

Послуги з оцінки бізнеса проводяться відповідно до процедур, визначених чинним законодавством України на підставі договору із замовником.

За наслідками проведеної роботи оформляється звіт про оцінку бізнеса , що має повну юридичну силу для учасників угоди і користувачів звіту .


ОЦІНКА бізнесу
ОЦІНКА бізнесу ОЦІНКА бізнесу
 
ОЦІНКА бізнесу ОЦІНКА бізнесу ОЦІНКА бізнесу ОЦІНКА бізнесу ОЦІНКА бізнесу
 
ОЦІНКА бізнесу
ОЦІНКА бізнесу
 
     
ОЦІНКА бізнесу ОЦІНКА бізнесу ОЦІНКА бізнесу ОЦІНКА бізнесу ОЦІНКА бізнесу