Експертна оцінка Експертна оцінка Експертна оцінка Експертна оцінка Експертна оцінка
 
Експертна оцінка
Експертна оцінка
Експертна оцінка
Експертна оцінка
Експертна оцінка
Експертна оцінка
Експертна оцінка
Експертна оцінка Експертна оцінка
Експертна оцінка Експертна оцінка


Експертна оцінка
Експертна оцінка
Експертна оцінка
Експертна оцінка Експертна оцінка
   
Експертна оцінка Експертна оцінка
 

Україна,
м. Київ,
вул. Кіквідзе, 36

тел:  +38 (044) 223 28 89
тел:  +38 (096) 142 41 87
email:    admin@rentagroup.com.ua
               

 
Експертна оцінка
Експертна оцінка
Експертна оцінка Експертна оцінкаЕкспертна оцінкаЕкспертна оцінка
Експертна оцінка  
Експертна оцінка
  Експертна оцінка

Експертна оцінка


Тези: Експертна оцінка, експертні оцінки, експертна оцінка київ, експертна оцінка автомобілів, експертна оцінка нерухомості, експертна оцінка землі, незалежна експертна оцінка

Експертна оцінка майна, майнових прав - це процес визначення їх вартості на дату оцінки за процедурою, встановленою нормативно правовими актами і є результатом практичної діяльності суб'єкта оціночнї діяльності.

Майном, яке може оцінюватися, вважаються об'єкти в матеріальній формі, будівлі і споруди (включаючи їх невід'ємні частини), машини, устаткування транспортні засоби і тому подібне; паї, цінні папери; нематеріальні активи, зокрема об'єкти права інтелектуальної власності; цілісні майнові комплекси всіх форм власності;

Майновими правами, які можуть оцінюватися, признаються будь-які права пов'язані з майном, що відрізняються від права власності, зокрема права які є складовими частинами права власності (права володіння, розпорядження користування), а також інші специфічні права (права на здійснення діяльності використання природних ресурсів і тому подібне) і права вимоги.

Група компаній Renta Group проводить незалежну експертну оцінку по таких напрямами (спеціалізаціям) оцінки:

Експертна оцінка підприємства

Як правило, сучасне підприємство - це складна структура, об'єднуюча в собі велику кількість активів абсолютно різної природи - від нерухомого майна до ділової репутації підприємства. Тому експертну оцінку бізнесу необхідно здійснювати з позицій всіх трьох існуючих оціночних підходів: витратного, прибуткового і порівняльного. Ці підходи не використовуються ізольовано, а взаємно доповнюють один одного, тобто для експертної оцінки підприємства оцінювачі одночасно використовують методи з різних підходів. При цьому, кожен підхід заснований на використанні певних властивостей підприємства, що так чи інакше впливає на величину його вартості. докладніше...

Експертна оцінка землі

Експертна оцінка землі має на меті визначення ринкової вартості землі, або ринкової вартості права оренди земельної ділянки. Ринкова вартість землі, в першу чергу, залежить від її місцеположення і впливу зовнішніх чинників, а також від попиту і пропозиції на ринку земельних ділянок, і не може перевищувати найбільш вірогідні витрати на придбання іншої ділянки еквівалентної корисності. Експертна оцінка землі враховує кількісний і якісний склад комунікацій і можливість приєднання до існуючих мереж, у випадку якщо на земельній ділянці планується будівництво об'єктів нерухомості. Важливим чинником при визначенні ринкової вартості землі, за умови забудови ділянки поліпшеннями є дані інженерно-геологічних і інженерно-геодезичних досліджень що дозволяють визначити склад стан і властивості ґрунтів і дані про ситуацію і рельєф місцевості, необхідний для прогнозування можливого будівництва а також витрат пов'язаних з будівництвом. докладніше...

Експертна оцінка нерухомості

Визначення ринкової вартості об'єкту нерухомості є одним з самих затребуваних видів оцінки і відносно різних об'єктів нерухомості, включає визначення вартості права власності або інших прав наприклад, права оренди, права користування інше. Вихідна інформація для експертної оцінки нерухомості повинна містити всі особливості і деталі: місцеположення, будівельну площу, площу забудови, будівельний об'єм, поверховість і поверхову висоту, віддаленість від основних об'єктів інфраструктури району, планування, стан обробки, тип дома і т.д. докладніше...

Експертна оцінка обладнання, Експертна оцінка машин

Експертна оцінка обладнання включає визначення вартості практично всього спектру об'єктів: верстатів, приладів, комп'ютерів, автомобілів, технологічних комплексів і потокових ліній силових агрегатів, оргтехніки, меблів, офісного устаткування, побутових предметів і інших об'єктів. Кредитні підрозділи банків найчастіше як забезпечення приймають саме обладнання, оскільки його у випадку дефолту позичальника найлегше реалізувати на ринку. докладніше...

Експертна оцінка автомобілів і ін. дорожніх транспортних засобів

Підвищення інтересу до експертної оцінки автомобілів пов'язане з необхідністю професійної оцінки як ефективного інструменту для ухвалення різних рішень, швидкого розвитку сектора банківського кредитування під заставу автомобіля. При експертній оцінці автомобілів використовуються різні довідкові матеріали і загальнодоступні джерела інформації за цінами на автомобілі. При оцінці автомобіля враховується його технічний стан, необхідність проведення ремонтних робот. докладніше...

Експертна оцінка літаків і ін. літальних апаратів

При експертній оцінці літаків звичайно визначається їх ринкова вартість, хоча з цього правила бувають і виключення. Так, при оцінці літака у разі його застави, коли відомо, що реалізація повітряного судна буде проходити в умовах дефіциту часу, може бути оцінена так звана вартість обмеженої реалізації повітряного судна. У разі, коли повітряне судно непридатне до експлуатації і не підлягає відновленню визначається скрапова вартість повітряного судна, тобто вартість металобрухту з урахуванням витрат на розбір повітряного судна. докладніше...

Експертна оцінка судів і ін. судноплавних засобів

Експертна оцінка судів - одна з найважливіших умов функціонування галузі, особливо в обстановці низької кон'юнктури ринку купівлі-продажу. Велике значення, нарівні з показником відношення позикових коштів до активів, має оцінка судів при визначенні вартості майна і процедурі застави. Практично весь світовий флот будується і купується з використанням позикових коштів, тому в цілях забезпечення своєї фінансової безпеки кредитори вельми скрупульозно підходять до оцінки судів, що надаються в заставу, і всього майна заставника. Враховується при цьому і репутація оцінювачів. докладніше...

Експертна оцінка рухомих речей, оцінка продукції

Перевага експертної оцінки продукції (товарів, запасів) полягає в тому, що звіт про оцінку, який Замовник одержує за наслідками проведеної оцінки продукції (запасів), має статус офіційного документа. Звіт має силу доказового значення і приймається до розгляду кредитними відділами банків. докладніше...

Вартість послуг з експертної оцінки обмовляється у кожному конкретному випадку і залежить від наступних чинників:

  • типа і складу об'єкту оцінки;
  • повноти і достовірності необхідної інформації, що є у Замовника, про об'єкт оцінки;
  • строків виконання замовлення.

Компанія "РЕНТА ГРУП" проводить роботи з експертної оцінки на підставі

Експерти нашого підприємства мають багаторічний досвід практичної діяльності з експертної оцінки.

Експертна оцінка проводится згідно з процедурами, визначеними діючим законодавством України, на підставі договору з замовником.

За результатами проведеної роботи оформляється звіт про експертну оцінку , який має повну юридичну силу для учасників угоди і користувачів звіту.


Експертна оцінка
Експертна оцінка Експертна оцінка
 
Експертна оцінка Експертна оцінка Експертна оцінка Експертна оцінка Експертна оцінка
 
Експертна оцінка
Експертна оцінка
 
     
Експертна оцінка Експертна оцінка Експертна оцінка Експертна оцінка Експертна оцінка