РЕЦЕНЗІЯ (експертиза) оцінки РЕЦЕНЗІЯ (експертиза) оцінки РЕЦЕНЗІЯ (експертиза) оцінки РЕЦЕНЗІЯ (експертиза) оцінки РЕЦЕНЗІЯ (експертиза) оцінки
 
РЕЦЕНЗІЯ (експертиза) оцінки
РЕЦЕНЗІЯ (експертиза) оцінки
РЕЦЕНЗІЯ (експертиза) оцінки
РЕЦЕНЗІЯ (експертиза) оцінки
РЕЦЕНЗІЯ (експертиза) оцінки
РЕЦЕНЗІЯ (експертиза) оцінки
РЕЦЕНЗІЯ (експертиза) оцінки
РЕЦЕНЗІЯ (експертиза) оцінки РЕЦЕНЗІЯ (експертиза) оцінки
РЕЦЕНЗІЯ (експертиза) оцінки РЕЦЕНЗІЯ (експертиза) оцінки


РЕЦЕНЗІЯ (експертиза) оцінки
РЕЦЕНЗІЯ (експертиза) оцінки
РЕЦЕНЗІЯ (експертиза) оцінки
РЕЦЕНЗІЯ (експертиза) оцінки РЕЦЕНЗІЯ (експертиза) оцінки
   
РЕЦЕНЗІЯ (експертиза) оцінки РЕЦЕНЗІЯ (експертиза) оцінки
 

Україна,
м. Київ,
вул. Кіквідзе, 36

тел:  +38 (044) 223 28 89
тел:  +38 (096) 142 41 87
email:    admin@rentagroup.com.ua
               

 
РЕЦЕНЗІЯ (експертиза) оцінки
РЕЦЕНЗІЯ (експертиза) оцінки
РЕЦЕНЗІЯ (експертиза) оцінки РЕЦЕНЗІЯ (експертиза) оцінкиРЕЦЕНЗІЯ (експертиза) оцінкиРЕЦЕНЗІЯ (експертиза) оцінки
РЕЦЕНЗІЯ (експертиза) оцінки  
РЕЦЕНЗІЯ (експертиза) оцінки
  РЕЦЕНЗІЯ (експертиза) оцінки

Загальні вимоги до рецензування (експертизи) оцінки

Тези: Рецензія (експертиза) оцінки, рецензія оцінка, експертизи оцінка, оцінка незалежні експертизи, оцінка якості експертизи

У рецензії повинні зазначатися:

 • підстави проведення рецензування;
 • повна назва звіту про оцінку майна, що був об'єктом рецензування, відомості про його виконавців, їх кваліфікацію та висновок про можливість проведення зазначеними особами оцінки майна відповідно до правових вимог провадження професійної оціночної діяльності;
 • строк проведення рецензування і дата підписання рецензії;
 • висновок про обґрунтованість вибору виду вартості та її відповідність вимогам нормативно-правових актів з оцінки майна;
 • висновок про зібрані виконавцем звіту про оцінку майна вихідні дані та іншу інформацію (їх повнота, достатність для проведення оцінки майна та розкриття у звіті);
 • висновок про відповідність і правильність застосування під час проведення оцінки методичних підходів, методів та оціночних процедур з урахуванням мети і бази оцінки, обґрунтованість використаних припущень;
 • загальний висновок про достовірність оцінки майна:
  • звіт повністю відповідає вимогам нормативно-правових актів з оцінки майна;
  • звіт у цілому відповідає вимогам нормативно-правових актів з оцінки майна, але має незначні недоліки, що не вплинули на достовірність оцінки;
  • звіт не повною мірою відповідає вимогам нормативно-правових актів з оцінки майна і має значні недоліки, що вплинули на достовірність оцінки, але може використовуватися з метою, визначеною у звіті, після виправлення зазначених недоліків;
  • звіт не відповідає вимогам нормативно-правових актів з оцінки майна, є неякісним та (або) непрофесійним і не може бути використаний.

Якщо письмовим запитом про необхідність проведення рецензування звіту про оцінку майна встановлюється вимога щодо надання висновку про вартість майна, така вимога задовольняється шляхом проведення оцінки. У цьому випадку рецензент здійснює або забезпечує здійснення оцінки в порядку, встановленому нормативно-правовими актами з оцінки майна та майнових прав (подробнее …).

Регламентовано:

 • ст.13 Закону України № 2658-III від 12 липня 2001 року "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні";
 • ст.22 Закону України №1378-IV від 11 грудня 2003р. "Про оцінку земель";
 • п.п. 62-67 Постанови Кабінету міністрів України від 10 вересня 2003 року № 1440 Національний стандарт №1 "Загальні засади оцінки майна і майнових прав";
 • Постановою Кабінету міністрів України від 28 жовтня 2004 року № 1442 Національний стандарт №2 "Оцінка нерухомого майна";
 • п.4.1. Наказу Державного комітету України по земельних ресурсах №2 від 09.01.2003р. "Про затвердження Порядку проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок".

РЕЦЕНЗІЯ (експертиза) оцінки
РЕЦЕНЗІЯ (експертиза) оцінки РЕЦЕНЗІЯ (експертиза) оцінки
 
РЕЦЕНЗІЯ (експертиза) оцінки РЕЦЕНЗІЯ (експертиза) оцінки РЕЦЕНЗІЯ (експертиза) оцінки РЕЦЕНЗІЯ (експертиза) оцінки РЕЦЕНЗІЯ (експертиза) оцінки
 
РЕЦЕНЗІЯ (експертиза) оцінки
РЕЦЕНЗІЯ (експертиза) оцінки
 
     
РЕЦЕНЗІЯ (експертиза) оцінки РЕЦЕНЗІЯ (експертиза) оцінки РЕЦЕНЗІЯ (експертиза) оцінки РЕЦЕНЗІЯ (експертиза) оцінки РЕЦЕНЗІЯ (експертиза) оцінки