Рента Груп - Загальні вимоги до складання звіту про оцінку Рента Груп - Загальні вимоги до складання звіту про оцінку Рента Груп - Загальні вимоги до складання звіту про оцінку Рента Груп - Загальні вимоги до складання звіту про оцінку Рента Груп - Загальні вимоги до складання звіту про оцінку
 
Рента Груп - Загальні вимоги до складання звіту про оцінку
Рента Груп - Загальні вимоги до складання звіту про оцінку
Рента Груп - Загальні вимоги до складання звіту про оцінку
Рента Груп - Загальні вимоги до складання звіту про оцінку
Рента Груп - Загальні вимоги до складання звіту про оцінку
Рента Груп - Загальні вимоги до складання звіту про оцінку
Рента Груп - Загальні вимоги до складання звіту про оцінку
Рента Груп - Загальні вимоги до складання звіту про оцінку Рента Груп - Загальні вимоги до складання звіту про оцінку
Рента Груп - Загальні вимоги до складання звіту про оцінку Рента Груп - Загальні вимоги до складання звіту про оцінку


Рента Груп - Загальні вимоги до складання звіту про оцінку
Рента Груп - Загальні вимоги до складання звіту про оцінку
Рента Груп - Загальні вимоги до складання звіту про оцінку
Рента Груп - Загальні вимоги до складання звіту про оцінку Рента Груп - Загальні вимоги до складання звіту про оцінку
   
Рента Груп - Загальні вимоги до складання звіту про оцінку Рента Груп - Загальні вимоги до складання звіту про оцінку
 

Україна,
м. Київ,
вул. Кіквідзе, 36

тел:  +38 (044) 223 28 89
тел:  +38 (096) 142 41 87
email:    admin@rentagroup.com.ua
               

 
Рента Груп - Загальні вимоги до складання звіту про оцінку
Рента Груп - Загальні вимоги до складання звіту про оцінку
Рента Груп - Загальні вимоги до складання звіту про оцінку Рента Груп - Загальні вимоги до складання звіту про оцінкуРента Груп - Загальні вимоги до складання звіту про оцінкуРента Груп - Загальні вимоги до складання звіту про оцінку
Рента Груп - Загальні вимоги до складання звіту про оцінку  
Рента Груп - Загальні вимоги до складання звіту про оцінку
  Рента Груп - Загальні вимоги до складання звіту про оцінку

Загальні вимоги до складання звіту про оцінку

Крім основного призначення, обумовленого метою оцінки, звіт по визначенню вартості бізнесу дозволить ВАМ оптимізувати фінансові потоки, податкові платежі, і тим самим підвищити ефективність і інвестиційну привабливість підприємства.

Звіт про оцінку майна:

 • підписується оцінювачами, які безпосередньо проводили оцінку майна, і скріплюється печаткою та підписом керівника суб'єкта оціночної діяльності.
 • готується не менш як у двох примірниках, один з яких зберігається в оцінювача, а інші видаються замовнику.

Звіт про оцінку майна, що складається у повній формі, повинен містити:

 • опис об'єкта оцінки, який дає змогу його ідентифікувати;
 • дату оцінки та дату завершення складення звіту, а у разі потреби - строк дії звіту та висновку про вартість майна відповідно до вимог законодавства;
 • мету проведення оцінки та обґрунтування вибору відповідної бази оцінки;
 • перелік нормативно-правових актів, відповідно до яких проводиться оцінка;
 • перелік обмежень щодо застосування результатів оцінки;
 • виклад усіх припущень, у межах яких проводилася оцінка;
 • опис та аналіз зібраних і використаних вихідних даних та іншої інформації під час проведення оцінки;
 • висновки щодо аналізу існуючого використання та найбільш ефективного використання об'єкта оцінки;
 • виклад змісту застосованих методичних підходів, методів та оціночних процедур, а також відповідних розрахунків, за допомогою яких підготовлено висновок про вартість майна;
 • письмову заяву оцінювача про якість використаних вихідних даних та іншої інформації, особистий огляд об'єкта оцінки (у разі не можливості особистого огляду - відповідні пояснення та обґрунтування застережень і припущень щодо використання результатів оцінки), дотримання національних стандартів оцінки майна та інших нормативно-правових актів з оцінки майна під час її проведення, інші заяви, що є важливими для підтвердження достовірності та об'єктивності оцінки майна і висновку про його вартість;
 • висновок про вартість майна;
 • додатки з копіями всіх вихідних даних, а також у разі потреби - інші інформаційні джерела, які роз'яснюють і підтверджують припущення та розрахунки.

Регламентовано:

 • ст.12 Закону України № 2658-III від 12 липня 2001 року "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні";
 • п.п.56,59,60 Постанови Кабінету міністрів України від 10 вересня 2003 року № 1440 Національний стандарт №1 "Загальні засади оцінки майна і майнових прав".

Рента Груп - Загальні вимоги до складання звіту про оцінку
Рента Груп - Загальні вимоги до складання звіту про оцінку Рента Груп - Загальні вимоги до складання звіту про оцінку
 
Рента Груп - Загальні вимоги до складання звіту про оцінку Рента Груп - Загальні вимоги до складання звіту про оцінку Рента Груп - Загальні вимоги до складання звіту про оцінку Рента Груп - Загальні вимоги до складання звіту про оцінку Рента Груп - Загальні вимоги до складання звіту про оцінку
 
Рента Груп - Загальні вимоги до складання звіту про оцінку
Рента Груп - Загальні вимоги до складання звіту про оцінку
 
     
Рента Груп - Загальні вимоги до складання звіту про оцінку Рента Груп - Загальні вимоги до складання звіту про оцінку Рента Груп - Загальні вимоги до складання звіту про оцінку Рента Груп - Загальні вимоги до складання звіту про оцінку Рента Груп - Загальні вимоги до складання звіту про оцінку